Zaloguj    
 

                 

  

 

 

 

                 

  

 

 

 

Szanowni Państwo


Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili czasu na wypełnienie poniższej ankiety.
Zapewniamy, że wszystkie sugestie i uwagi dotyczące naszej pracy zostaną rozważone i pomogą nam w podniesieniu jakości usług, dla Państwa wygody i zadowolenia.

 

Szanowni Państwo


Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili czasu na wypełnienie poniższej ankiety.
Zapewniamy, że wszystkie sugestie i uwagi dotyczące naszej pracy zostaną rozważone i pomogą nam w podniesieniu jakości usług, dla Państwa wygody i zadowolenia.

 

1. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z obsługi w Punkcie Pobrań?
Dlaczego:
2. Co by Pan/Pani zmienił/a w funkcjonowaniu Punktu Pobrań?
3. Co jest dla Pana/Pani najistotniejsze podczas wizyty w Laboratorium "Analmed"?
4. Czy personel laboratorium jest kompetentny?
5. Czy personel laboratorium jest życzliwy?
Uwagi: