Zaloguj    
 

                 

  

 

 

 

                 

  

 

 

 

    

 

    

 

 

Regulamin otrzymania i stosowania "Rodzinnej Karty Stałego Pacjenta"

 

§ 1
Karta Stałego Pacjenta upoważnia jej właściciela oraz najbliższą rodzinę (mąż-żona, dzieci) do korzystania ze stałej 10% zniżki
  1. Zniżce podlegają tylko i wyłącznie badania wykonywane w laboratorium „Analmed”
  2. 10% zniżce nie podlegają min. ; badania DNA, alergologiczne.
  3. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami.
  4. Kartę należy okazać każdorazowo przed rejestracją badań.
§ 2
Do otrzymania Karty Stałego Pacjenta upoważniona jest osoba pełnoletnia, która odpłatnie korzysta z usług Laboratorium Analiz Medycznych "Analmed". Karta może zostać wydana pacjentowi jeżeli jednorazowo wartość badań przekroczy 100,00 zł.
§ 3
Karta jest personalizowana w systemie,  wymagany jest czytelnym podpis użytkownika.
§ 4
Złożenie podpisu na Karcie ma na celu zabezpieczenie właściciela Karty przed niewłaściwym jej wykorzystaniem.
§ 5
Karta wydawana jest na czas nieokreślony.
§ 6
W razie zniszczenia lub zgubienia Karta nie podlega wymianie.
§ 7
Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację karty lub właściciela nie będzie honorowana.
§ 8
Karta jest wydawana w siedzibie Laboratorium "Analmed" - 48-200 Prudnik ul. Powstańców Śl. 7 oraz w naszych Punktach Pobrań
§ 9
Laboratorium Analiz Medycznych „Analmed” w wyjątkowych sytuacjach, zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w Karcie oraz w regulaminie.
 

 

Regulamin otrzymania i stosowania "Rodzinnej Karty Stałego Pacjenta"

 

§ 1
Karta Stałego Pacjenta upoważnia jej właściciela oraz najbliższą rodzinę (mąż-żona, dzieci) do korzystania ze stałej 10% zniżki
  1. Zniżce podlegają tylko i wyłącznie badania wykonywane w laboratorium „Analmed”
  2. 10% zniżce nie podlegają min. ; badania DNA, alergologiczne.
  3. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami.
  4. Kartę należy okazać każdorazowo przed rejestracją badań.
§ 2
Do otrzymania Karty Stałego Pacjenta upoważniona jest osoba pełnoletnia, która odpłatnie korzysta z usług Laboratorium Analiz Medycznych "Analmed". Karta może zostać wydana pacjentowi jeżeli jednorazowo wartość badań przekroczy 100,00 zł.
§ 3
Karta jest personalizowana w systemie,  wymagany jest czytelnym podpis użytkownika.
§ 4
Złożenie podpisu na Karcie ma na celu zabezpieczenie właściciela Karty przed niewłaściwym jej wykorzystaniem.
§ 5
Karta wydawana jest na czas nieokreślony.
§ 6
W razie zniszczenia lub zgubienia Karta nie podlega wymianie.
§ 7
Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację karty lub właściciela nie będzie honorowana.
§ 8
Karta jest wydawana w siedzibie Laboratorium "Analmed" - 48-200 Prudnik ul. Powstańców Śl. 7 oraz w naszych Punktach Pobrań
§ 9
Laboratorium Analiz Medycznych „Analmed” w wyjątkowych sytuacjach, zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w Karcie oraz w regulaminie.