Zaloguj    
 

                 

  

 

 

 

                 

  

 

 

 


Laboratorium Analiz Medycznych Analmed  deklaruje niezależność, rzetelność i bezstronność świadczonych usług w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej w oparciu o skuteczne i efektywne zarządzanie zgodnie z wymogami krajowych przepisów prawnych.

Dążymy do tego, aby nasze laboratorium zawsze kojarzyło się naszym Klientom z profesjonalną i rzetelną obsługą oraz wysoką jakością naszych usług laboratoryjnych. Pracujemy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania, zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001:2008, dzięki czemu możemy w pełni realizować wymagania Pacjentów

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników w oparciu o realizację ustalonych– niżej wymienionych celów jakościowych, oraz celów dotyczących bezpieczeństwa informacji:

 • uzyskanie zadowolenia pacjentów i jego wzrost przez sprawne świadczenie terminowo wykonywanych usług medycznych,
 • utrzymanie wysokiego poziomu usług oraz nadążanie za wymaganiami obsługiwanego rynku diagnostycznego,
 • uczestnictwo w sprawdzianach międzylaboratoryjnych, w celu uzyskania niezależnej i obiektywnej oceny naszej pracy,
 • podnoszenie wiedzy i umiejętności specjalistycznych pracowników laboratoriów,
 • uzyskanie skutecznego zarządzania i zabezpieczenie poufności, integralności i dostępności informacji medycznej,
 • podniesienie poziomu kultury pracy i jej efektywności poprzez stosowanie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów i wymagań prawnych dotyczących środowiska naturalnego, oraz właściwych dla niego aspektów, środowiskowych,
 • podnoszenie świadomości pacjentów i personelu w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 • zapewnienie szybkich działań korygujących i naprawczych
 • rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klientów, ustalenie wymagań w zakresie jego obsługi.


W celu realizacji Polityki Jakości Laboratorium Medyczne  Analmed zobowiązuje się do:

 • włączenia personelu laboratoriów w działalność ukierunkowaną na najwyższą jakość badań, poprzez kształcenie, motywowanie, stworzenie odpowiednich warunków oraz określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
 • ciągłego doskonalenia świadczonych usług laboratoryjnych oraz systemu wewnętrznej kontroli jakości oznaczeń.         

 

 

 

 


Laboratorium Analiz Medycznych Analmed  deklaruje niezależność, rzetelność i bezstronność świadczonych usług w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej w oparciu o skuteczne i efektywne zarządzanie zgodnie z wymogami krajowych przepisów prawnych.

Dążymy do tego, aby nasze laboratorium zawsze kojarzyło się naszym Klientom z profesjonalną i rzetelną obsługą oraz wysoką jakością naszych usług laboratoryjnych. Pracujemy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania, zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001:2008, dzięki czemu możemy w pełni realizować wymagania Pacjentów

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników w oparciu o realizację ustalonych– niżej wymienionych celów jakościowych, oraz celów dotyczących bezpieczeństwa informacji:

 • uzyskanie zadowolenia pacjentów i jego wzrost przez sprawne świadczenie terminowo wykonywanych usług medycznych,
 • utrzymanie wysokiego poziomu usług oraz nadążanie za wymaganiami obsługiwanego rynku diagnostycznego,
 • uczestnictwo w sprawdzianach międzylaboratoryjnych, w celu uzyskania niezależnej i obiektywnej oceny naszej pracy,
 • podnoszenie wiedzy i umiejętności specjalistycznych pracowników laboratoriów,
 • uzyskanie skutecznego zarządzania i zabezpieczenie poufności, integralności i dostępności informacji medycznej,
 • podniesienie poziomu kultury pracy i jej efektywności poprzez stosowanie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów i wymagań prawnych dotyczących środowiska naturalnego, oraz właściwych dla niego aspektów, środowiskowych,
 • podnoszenie świadomości pacjentów i personelu w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 • zapewnienie szybkich działań korygujących i naprawczych
 • rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klientów, ustalenie wymagań w zakresie jego obsługi.


W celu realizacji Polityki Jakości Laboratorium Medyczne  Analmed zobowiązuje się do:

 • włączenia personelu laboratoriów w działalność ukierunkowaną na najwyższą jakość badań, poprzez kształcenie, motywowanie, stworzenie odpowiednich warunków oraz określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
 • ciągłego doskonalenia świadczonych usług laboratoryjnych oraz systemu wewnętrznej kontroli jakości oznaczeń.