Zaloguj    
 

                 

  

 

 

 

                 

  

 

 

 

 

 

  1. Wyniki badań wykonywanych na podstawie skierowania od lekarza są przekazywane wyłącznie do jednostek kierujących. Informacja nie dotyczy osób płacących za badania w Punktach Pobrań "ANALMED".
  2. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych pracownicy Laboratorium Medycznego Analmed nie mogą udzielać telefonicznie informacji na temat wyników badań.
  3. Wyniki badań platnych w Punktach Pobrań "ANALMED" odbierane są osobiscie, na podstawie dowodu wpłaty- rachunku, lub przez osobę wskazaną - na podstawie pisemnego upoważnienia - pobierz.

 

Wyniki badań laboratoryjnych, stanowią dokumentację medyczną i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.  w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 

 

 

 

  1. Wyniki badań wykonywanych na podstawie skierowania od lekarza są przekazywane wyłącznie do jednostek kierujących. Informacja nie dotyczy osób płacących za badania w Punktach Pobrań "ANALMED".
  2. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych pracownicy Laboratorium Medycznego Analmed nie mogą udzielać telefonicznie informacji na temat wyników badań.
  3. Wyniki badań platnych w Punktach Pobrań "ANALMED" odbierane są osobiscie, na podstawie dowodu wpłaty- rachunku, lub przez osobę wskazaną - na podstawie pisemnego upoważnienia - pobierz.

 

Wyniki badań laboratoryjnych, stanowią dokumentację medyczną i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.  w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.