Zaloguj     
 

                 

  

 

 

 

 

Bardzo miło nam poinformować Państwa  o wręczeniu naszemu Laboratorium  kolejnego certyfikatu potwierdzającego jakość naszych usług .    
Tym samym dołączyliśmy do elitarnego grona najlepszych placówek w kraju.

Certyfikat ISO 9001:2008 jest międzynarodowym świadectwem przyznawanym najlepszym placówkom, gwarantującym usługi na najwyższym, europejskim poziomie, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Decyzją niezależnych audytorów prowadzących audyt zewnętrzny  wykazano że system zarządzania jakością stosowany w Laboratorium Medycznym „ Analmed „ spełnia wymagania normy ISO 9001:2008.

Certyfikat  nr  62244/A/001/UK/Po  który otrzymaliśmy potwierdza, iż wdrożony i stosowany zintegrowany system zarządzania jakością dla usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej jest na wysokim poziomie.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą ISO 9001:2008 było procesem bardzo złożonym wymagającym zaangażowania wszelkich zasobów organizacyjnych, w tym najistotniejszego – całego personelu laboratorium.
Otrzymanie świadectwa ISO jest dowodem na odpowiednią organizację pracy oraz wysoką jakość usług świadczonych przez Laboratorium Medyczne - Analmed
Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem dobrze wykonywanej pracy przez cały personel laboratorium.

Nieustannie doskonalimy działalność naszej placówki  wyciągając wnioski oraz wprowadzając kolejne udogodnienia i nowoczesne rozwiązania zgodnie z zasadami etyki medycznej.

Dodatkowo uczestniczymy w zewnętrznej ocenie kontroli jakości badań prowadzonej w trybie ciągłym od 16 lat. min. przez :
- Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
- Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.


Wyniki wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości pozwalają nam na monitorowanie stabilności procesów analitycznych oraz rozpoznanie potrzeb dla podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych.

Wszystko to sprawia, że zarówno pacjent wykonujący badania laboratoryjne jak i zatrudniony tu personel czuje się bezpiecznie, a poziom świadczonych usług jest na wysokim poziomie.

Certyfikat ISO 9001 : 2008 - pobierz pdf